Staff

Chen Zhao

Chen Zhao
Director
513-529-8133
zhaoc@MiamiOH.edu

Jiang Zhongqing

Dr. Zhongqing Jiang
Associate Director
513-529-8668
jiangz35@MiamiOH.edu

 

Shawn Burt
Program Associate
513-529-2394
burtsm@MiamiOH.edu

Wenting Yang

Wenting Yang
Visiting International Instructor
513-529-8667
yangw28@MiamiOH.edu

Zenghui Xing

Zenghui Xing
Visiting International Instructor
513-529-8669
xingz4@MiamiOH.edu

Kanglu Fu

Kanglu Fu
Visiting International Instructor
513-529-8661
fuk6@MiamiOH.edu

Yifeng Tian

Yifeng Tian
Visiting International Instructor
513-529-8665
tiany31@MiamiOH.edu